Yetişkin Diyabetliler için Eğitim Rehberi

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından diyabet yani şeker hastaları için hazırlanmış olan bu broşürü özellikle okumalarını ve sürekli bir başvuru kaynağı olarak danışmalarını öneriyorum.

Son yıllarda gerek demografik gerekse sosyoekonomik yapımızdaki değişimlere paralel olarak ülkemizin sağlık gündemini bulaşıcı ve aşı ile önlenebilir hastalıklar yerine, bulaşıcı olmayan hastalıklar ve komplikasyonları oluşturmaya başlamıştır. Bu nedenle bulaşıcı olmayan hastalıklarla mücadele politikamızın Dünya Sağlık Örgütü’nün ilgili strateji ve eylem planlarına paralel olmasına özel önem verilmektedir.

Bu hastalıkların ve komplikasyonlarının beraberinde teşhis, tedavi, bakım ve rehabilitasyon maliyetlerinin de artacağı düşünülmektedir. Toplumumuzda sağlıklı hayat tarzlarına yönelik davranış değişiklikleri oluşmasını sağlayarak verimli ve kanıta dayalı bir hizmet yaklaşımını yürütmeye koyarak erken teşhis, etkili tedavi ve uygun izlem ile hastalıkların görülme sıklıklarının azaltılmasının ve komplikasyonların önlenmesinin hedeflenmesi gerekmektedir.

 

Erişkin Diyabetli Bireyler İçin Eğitimci Rehberi” broşürü okuyunuz..
Tüm diyabetli bireyler ve yakınları başta olmak üzere toplum sağlığını yükseltmek için hazırlanan bu rehberde emeği geçen herkese teşekkür eder, başarılı çalışmalarının devamını dilerim.

Kronik hastalıklar içerisinde diyabet, her yaş grubu için tehdit oluşturan bir klinik tablo olarak öne çıkmaktadır. Özellikle hızlı sosyal ve kültürel değişimler, nüfusun yaşlanması, kentleşme oranındaki artış, fiziksel aktivitelerde azalma, sağlıksız yaşam tarzı ve davranış biçimleri gibi nedenlerden ortaya çıkan diyabetli birey sayısı her geçen gün artmaktadır. Uluslararası Diyabet Federasyonu’nun verilerine göre; 2013 Yılında dünyada 382 milyon birey diyabetli iken bu sayının 2035 yılında 592 milyona ulaşacağı tahmin edilmektedir. Ayrıca diyabetli bireylerin
%46’sının hastalığının farkında olmadığı, ek olarak 316 milyon kişinin ise diyabet için yüksek risk altında olduğu
belirtilmektedir. Ülkemizde de halen yaklaşık yedi milyon vatandaşımızı etkilediği düşünülmektedir.

Önemli sonuçları olan ve artmakta olan diyabet hastalığının önlenmesi ve kontrolü çalışmaları kapsamında hazırlanan“Türkiye Diyabet Önleme ve Kontrol Programı” ile öngörülen faaliyetlerin hayata geçirilmesi ile önemli mesafeler alınabilecektir. Bu Programda “Diyabetin ve Komplikasyonlarının Etkin Tedavisi” temel amaçlardan biri olarak belirlenmiştir. Bu amaç doğrultusunda diyabet tedavisinin ayrılmaz bir parçası olan diyabetlilerin ve yakınlarının eğitimine yönelik olarak üniversiteler, kamu kurumları ve ilgili sivil toplum örgütleri ile beraber yürütülen çalışmalar neticesinde diyabetlilerin eğitiminde kullanılmak üzere standart bir eğitimci rehberi ortaya çıkarılmıştır. Bu rehber ile ülkemizdeki tüm diyabetli ve prediyabetli bireylere ve yakınlarına verilecek eğitimlerde sağlık personelimizin kullanacağı bir kaynak olması sebebiyle de önem arz etmektedir.

Prof. Dr. İrfan ŞENCAN
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanı

Erişkin Diyabetli Bireyler İçin Eğitimci Rehberi” PDF döküman olarak hazırlanmış olan bu dökümanı tüm şeker hastası olan kişilerin başucunda bulundurmasını rica ediyorum.

ISBN : 978-975-590-498-6
Sağlık Bakanlığı Yayın No : 945
Baskı : Koza Basım Yayın Ltd. Şti.
Özveren Sok. 13/A Kızılay / ANKARA
Tel: (0 312) 229 37 41 • Faks: (0 312) 229 37 42