Şeker hastasının hakları nelerdir?

Şeker Hastalarının Sosyal Güvenlik Hakları

Ülkemizde diyabet çalışmalarının "Ulusal Diyabet Programı" çerçevesinde 1995 yılından itibaren yoğunlaşmasıyla birlikte kan şekeri kontrolü bakımından önemli başlıca iki konu kamuoyunun gündemine getirildi. Bunlardan ilki ihtiyacı olanlara ücretsiz insülin sağlanması, ikincisi ise diyabet eğitimi ile birlikte kendi kendine bakımın ön şartı olan evde kan şekeri ölçümünün yaygınlaştırılması. Başta diyabetli çocuklar olmak üzere insülin kullanan bütün diyabetlilerin sorunları 1995’den sonraki diyabet aktivitelerinde ve Ulusal Diyabet Programı Danışma kurulu toplantılarında tartışıldı. Dünya Sağlık Örgütü St. Vincent Bildirgesi ve Uluslar arası Çocuk ve Adolesan Diyabetikler Birliği (ISPAD)’nın KOS Bildirgesi 1999 İstanbul Deklarasyonu hedefleri doğrultusunda hazırlanan öneriler, Sağlık Bakanlığı aracılığı ile yetkililere iletildi. Resmi düzeydeki girişimlerin yanı sıra diyabet örgütleri konuyu popülarize etmek amacıyla çeşitli aktiviteler düzenledi.


Tip 1 Diyabetli Öğrencilerin Okulda Sahip Olduğu Haklar
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Genelgesi 03/01/2000 Tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı Sağlık İşleri Daire Başkanlığı tarafından yayımlanan 2000/1 sayılı genelgeye göre ülkemizde 18 yaş altında 20 bin Tip 1 Diyabetli bulunmaktadır.
- Okullarda HİPOGLİSEMİ komalarının önlenmesi için sağlık kurum ve kuruluşları iş birliği ile öğretmen,öğrenci ve veli bilgilendirilmelidir.
- Yatılı ve pansiyonlu okullarda öğrencilerin öğün ve ara öğünlerini zamanında alabilmeleri öğretmenleri gözetiminde sağlanmalıdır.
- Tedavilerinin zamanında yapılması öğretmenleri gözetiminde sağlanmalıdır.

Meslek Seçimi
- Bir çok meslek diyabetliler için açıktır.
- Vardiyalı çalışan kişilerde tedavi ve yemek saatleri sağlık çalışanlarıyla birlikte ayarlanmalıdır.
- Hipoglisemi riski nedeniyle diyabetli bireyin polis, pilot, hostes mesleklerini seçmelerinin yanında çoğu ülkelerde otobüs,taksi,tren kullanmaları engellenir.
- Profesyonel dağcılık ve yüksek rakımlı yerlerde çalışmaları önerilmez.


Şeker Hastası için Askerlik Hizmeti
- Askerlik Kanunu(14/1/2013-2013/4240K.)Askerlik kanunu gereğince yükümlülerin sağlık muayeneleri, askerlik şubelerinin bulunduğu yerlerde,öncelikle varsa bağlı oldukları aile hekimi tarafından, yoksa resmi sağlık kuruluşu yada askeri hastanelerinde tek tabip tarafından Sağlık durumu Bilgi formuna uygun beyan alınır ve yükümlünün beyanıyla bir nüshası askerlik şubesinde muhafaza edilir.
- Yükümlü hakkında ertesi yıla bırakma,askerliğe elverişli değildir
- Kararını ,askeri hastane sağlık kurulu vermektedir.
- Sağlık durumu bilgi formu askerlik görevi bitiminde de birlik tabibi tarafından terhis öncesi tekrar düzenlenir ve yükümlünün şahsi dosyasında imha edilinceye kadar saklanır.
- Yurtdışında ise konsoloslukların uygun gördüğü resmi kuruluşlarında 2 hekim imzalı muayene tetkik sonuçları ve Türkçe tercümesiyle Milli Savunma Bakanlığı Sağlık Daire Başkanlığına gönderilir.

Şeker Ölçüm Çubukları Ödemesi;
- Tip 1 DM 18 yaş altı(çocuk,gebe,transplantasyon hastalarında sağlık raporunda belirtilen adet esas alınır)
- Tip1 DM,Tip2 DM insülin kullanan; aylık 150 adet,
- Medikal tedavi ile kontrol altında Hiperinsülinemik hipoglisemisi olan çocuklarda;aylık 150 adet,
- Medikal tedavi ile kontrol altında Hiperinsülinemik hipoglisemisi olan yetişkinlerde;aylık 50 adet,
- OAD kullanan Tip 2 hastalarında; üç aylık 100 adet reçete edilerek kurumça karşılanır.
- Kan şekeri ölçüm alet ve çubukları sözleşmeli eczanelerden temin edilebilinir.